جمعه 30 بهمن 94 زمان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

جدول زمانبندی آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

جمعه 30 بهمن 94 زمان برگزاری آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی استان کردستان

دانلود سوالات دانشگاه علوم پزشکی شغل متصدی خدمات عمومی (خدمتگزار)

شروع ثبت نام: ۱۳۹۴ شانزدهم بهمن
پایان مهلت ثبت نام: ۱۳۹۴ بیست و چهارم بهمن
شروع دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۴ بیست و هفتم بهمن
پایان مهلت دریافت کارت ورود به جلسه: ۱۳۹۴ سی بهمن
تاریخ برگزاری آزمون: ۱۳۹۴ سی بهمن
تاریخ اعلام نتایج: متعاقبا اعلام می گردد.

_______________________________________________

مطالب مرتبط:

سوالات استخدامی پذیرش و آمار دانشگاه علوم پزشکی بهبهان