ضمن آرزوی موفقیت برای شما به اطلاع میرسانیم زمان برگزاری آزمون استخدامی شهرداریها و آتش نشانی ها روز جمعه مورخ ۹۴/۱۱/۲ است و محل برگزاری آزمون بر روی کارت ورود به جلسه آزمون داوطلبان درج خواهد شد .

دریافت کارت ورود به جلسه ی آزمون نیز از تاریخ 29 دی الی 1 بهمن خواهد بود.

بسته جزوه و سوالات استخدامی شهرداری ها ویژه آزمون 94

بسته جزوه و سوالات استخدامی آتش نشانی ها ویژه آزمون 94

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه شهرداری ها و آتش نشانی