آگهی استخدام مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های استان مازندران

استخدام شهرداری شغل آتش نشانی استان مازندران-ثبت نام استخدام آتش نشان استان مازندران 94-استخدام آتش نشانی-استخدام آتش نشان سال 94-دانلود سوالات آتش نشانی-دانلود سوالات استخدامی آتش نشانی-دانلود جزوه و نمونه سوال استخدامی آتش نشانی سال 94-دانلود آزمون استخدامی آتش نشانی-نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی-ثبت نام استخدام آتش نشان

استانداری مازندران برای تأمین نیروی انسانی مورد نیاز در مشاغل عملیاتی آتش نشانی شهرداری های استان از محل سهمیه استخدامی شماره 52887 مورخ 29/11/1393 سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور و به استناد مجوزاستخدامی شماره 12672/93/ 225 مورخ 23/09/1393 معاونت توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور ، درنظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون استخدامی توانمندیهای تخصصی ، عملی و گزینش به صورت پیمانی برای خدمت درشهرهای استان به شرح زیر استخدام نماید.

برای ثبت نام به لینک ذیل مراجعه نمایید .

http://mazandaran.iran-azmoon.ir/

استخدام شهرداری شغل آتش نشانی استان مازندران-ثبت نام استخدام آتش نشان استان مازندران 94-استخدام آتش نشانی-استخدام آتش نشان سال 94-دانلود سوالات آتش نشانی-دانلود سوالات استخدامی آتش نشانی-دانلود جزوه و نمونه سوال استخدامی آتش نشانی سال 94-دانلود آزمون استخدامی آتش نشانی-نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی-ثبت نام استخدام آتش نشان

برای دانلود جزوه و نمونه سوالات استخدامی آتش نشانی سال 94 کلیک کنید