استانداری لرستان برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز شهرداری های الیگودرز، ازنا، دورود، پلدختر، الشتر و نورآباد از محل سهمیه استخدامی شماره ۲۲۵/۹۳/۱۲۷۶۲مورخ ۱۳۹۳/۹/۲۳ معاونت محترم توسعه مدیریت وسرمایه انسانی رییس جمهور و مجوز استخدامی شماره ۵۲۸۸۸ مورخ ۹۳/۱۱/۲۹ سازمان شهرداری های کشور تعداد ۲۲ نفر از افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون تخصصی، عملی و گزینش بصورت پیمانی بشرح ذیل استخدام می نماید .

برای ثبت نام کلیک کنید

ستخدام آتش نشانی استان لرستانxاستخدام شهرداری آتش نشانی استان لرستانxاستخدام آتش نشانیxاستخدام آتش نشان سال 94xثبت نام استخدام آتش نشانxدانلود سوالات استخدامی آتش نشانیxنمونه سوالات استخدامی آتش نشانیxدانلود سوالات آتش نشانیxدانلود جزوه و نمونه سوال استخدامی آتش نشانی سال 94xآگهی استخدامی جدید

بسته جزوه و سوالات استخدامی شهرداری ها ویژه آزمون 94

بسته جزوه و سوالات استخدامی آتش نشانی ها ویژه آزمون 94

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه شهرداری ها و آتش نشانی