جذب سرباز مربی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان در سال 96

استخدام سازمان فنی حرفه ای کشرو

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سازمان فنی و حرفه ای

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلم

خبر 23 بهمن 96:

به گزارش روابط عمومی اداره کل آموزش فنی و حرفه ای لرستان، این اداره کل در نظر دارد جهت تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود تعداد۱۵ نفر از مشمولین واجد شرایط در مقاطع تحصیلی لیسانس و فوق لیسانس را جذب نماید که تعداد ۵ نفر از این افراد جهت آموزش در پادگانهای نظامی و ۱۰ نفر از آنان جهت آموزش در مراکز ثابت می باشد.

مشمولینی که تاریخ اعزام آنها ۹۷/۴/۱ می باشد می توانند با مراجعه به آدرس اینترنتی سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور بخش سامانه مشمولین سربازی جهت ثبت نام در آزمون اقدام نمایند.

لیست رشته محل های مورد نیاز به شرح ذیل می باشد:

سهمیه مراکز دارای تعهدات آموزشی جهت خدمت در پادگانهای نظامی:

ردیف رشته تحصیلی- مقطع تحصیلی- شهرستان محل خدمت
۱ عمران-فوق لیسانس-بروجرد
۲ کشاورزی-فوق لیسانس-بروجرد
۳ دامپروری-فوق لیسانس-بروجرد
۴ مکانیک-فوق لیسانس-کوهدشت
۵ رایانه-  لیسانس-کوهدشت

سهمیه مراکز مستقر در سطح استان:

ردیف رشته تحصیلی- مقطع تحصیلی- شهرستان محل خدمت
۱ معماری-فوق لیسانس-نورآباد
۲ مکانیک-فوق لیسانس-ازنا
۳ تاسیسات-لیسانس-ازنا
۴ دامپروری-فوق لیسانس-الیگودرز
۵ رایانه-  فوق لیسانس-کوهدشت
۶ عمران-لیسانس-کوهدشت
۷ برق ساختمان-لیسانس-کوهدشت
۸ الکترونیک-لیسانس-دوره چگنی
۹ رایانه-لیسانس-دوره چگنی
۱۰ کشاورزی-فوق لیسانس-دوره چگنی

مهلت ثبت نام در این آزمون تا تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ می باشد و  آزمون بصورت آنلاین در تاریخ ۹۶/۱۲/۲ برگزار خواهد شد و داوطلبین شرکت در آزمون باید کارت ورود به جلسه خود را ۴۸ ساعت قبل از برگزاری آزمون از طریق همین سامانه دریافت نمایند.

ثبت نام در آزمون