ثبت نام جذب سرباز مربی در اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی

استخدام سازمان فنی حرفه ای کشرو

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سازمان فنی و حرفه ای

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلم

اداره کل آموزش فنی حرفه ای خراسان جنوبی، پس از برگزاری آزمون های تخصصی (کتبی و عملی) و همچنین گزینش از بین فارغ التحصیلان دانشگاه طبق جدول ذیل اقدام به جذب سرباز مربی سهمیه پادگان های نظامی (سرباز مربی آموزش فنی و حرفه ای در پادگان های نظامی استان) می نماید.

ردیف مرکز محل خدمت کارگاه مقطع تحصیلی رشته تحصیلی مورد نیاز تاریخ اعزام به خدمت تعداد مورد نیاز
۱ درمیان کشاورزی لیسانس کشاورزی ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۲ درمیان فناوری اطلاعات لیسانس فناوری اطلاعات ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۳ درمیان صنعت ساختمان لیسانس معماری ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۴ قاین فناوری اطلاعات لیسانس کامپیوتر ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۵ قاین مکانیک لیسانس مکانیک ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۶ سربیشه فناوری اطلاعات لیسانس کامپیوتر ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۷ سربیشه اتومکانیک لیسانس مکانیک خودرو ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۸ سربیشه صنعت ساختمان فوق لیسانس عمران ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۹ بیرجند PLC و الکترونیک فوق لیسانس برق الکترونیک ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۰ بیرجند برق صنعتی و ساختمان فوق لیسانس برق قدرت ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۱ بیرجند تعمیر تلفن همراه  فوق لیسانس برق مخابرات ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۲ طبس صنایع چوب لیسانس صنایع چوب ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۳ خوسف کشاورزی لیسانس کشاورزی ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۴ خوسف فناوری اطلاعات لیسانس کامپیوتر ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۵ نهبندان فناوری اطلاعات لیسانس کامپیوتر ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۶ نهبندان کشاورزی لیسانس کشاورزی ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۷ بشرویه مکانیک لیسانس مکانیک ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۸ بیرجند جوشکاری لیسانس مکانیک (جوشکاری/ ماشین ابزار) ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۱۹ بیرجند اتومکانیک لیسانس مکانیک خودرو ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۲۰ زیرکوه صنعت ساختمان لیسانس عمران ۹۶/۱۰/۰۱ ۱
۲۱ سرایان اتومکانیک لیسانس مکانیک خودرو ۹۶/۱۰/۰۱ ۱

افراد واجد شرایط می بایست از تاریخ ۹۶/۰۷/۰۱ لغایت ۹۶/۷/۱۷ با مراجعه به سایت www.portaltvto.com و لینک سامانه مشمولین سربازی پس از بارگذاری الکترونیکی مدارک مورد نیاز اعلتم دشه در سامانه مشمولین سربازی نسبت به ثبت نام اقدام نمایند. آزمون الکترونیکی بصورت متمرکز در محل اداره کل آموزش فنی و حرفه ای خراسان جنوبی در تاریخ ۹۶/۷/۲۶ برگزار خواهد شد. متقاضیان بومی در اولویت پذیرش خواهند بود.

در صورت بروز اشکال در ثبت نام با شماره تلفن ۰۵۶۳۲۲۱۳۶۹۲ تماس حاصل نمایید.

آدرس: معصومیه، بلوار شهدای عبادی، اداره کل آموزش فنی حرفه ای خراسان جنوبی

روابط عمومی و امور بین الملل اداره کل آموزش فنی حرفه ای خراسان جنوبی

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سازمان فنی و حرفه ای

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی سرباز معلم

ثبت نام در آزمون