توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت سال 96

آزمون استخدامی وزارت بهداشت

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 28 آذر 96:

توزیع کارت آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی، وزارت بهداشت سال ۹۶

کارت آزمون استخدام دانشگاه های علوم پزشکی و خدمات بهداشتی – درمانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از هم اکنون (۲۸ آذر ۹۶) قابل دریافت میباشد.

دریافت کارت آزمون