زمان برگزاری آزمون و نحوه دریافت کارت شرکت درآزمون

برگزاری آزمون استخدامی کارگزاران گمرک فردا پنجشنیه 6 خرداد ماه 95

آزمون در روز پنجشنبه مورخ 95/3/6 برگزار خواهد شد. ساعت شروع و محل برگزاری آزمون بر روی کارت شرکت در آزمون درج و هنگام پرینت کارت به آگاهی داوطلبان خواهد رسید.

دریافت کارت ورود به جلسه آزمون

دانلود جزوات و سوالات استخدامی کارگزاران گمرک ویژه آزمون سال 95

دانلود جزوات آموزشی برای آمادگی در آزمون کارگزاران گمرک سال 95

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی