اعلام نتایج چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور

چهارمین آزمون مشترک فراگیر دستگاههای اجرایی کشور

در مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش چه می پرسند؟

در مصاحبه استخدامی دستگاه های اجرایی چه می پرسند؟

خبر 5 مهر 96:

نتایج آزمون استخدامی چهارمین آزمون استخدامی دستگاه های اجرایی کشور اعلام شد.

برای مشاهده نتایج کلیک کنید