اعلام اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 95

اسامی پذیرفته شدگان آزمون استخدامی آموزش و پرورش

در مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش چه می پرسند؟

مدیرکل هیئت گزینش وزارت آموزش و پرورش گفت:۲۵ آذرماه به بعد این دوبرابر ظرفیت پذیرفته شدگان به ما معرفی می شوند تا از این افراد مصاحبه علمی صورت گیرد و نتیجه آن به سازمان سنجش اعلام می شود.

برای مشاهده اطلاعات تکمیلی کلیک کنید

استخدام دستگاه های اجرایی کشور در سال 95