اعلام نتایج آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شاهرود 94/7/17

اولویت های آزمون استخدام نیروی قراردادی دانشگاه با توجه به نمرات مکتسبه و سهمیه های لحاظ شده به شرح پیوست جهت مصاحبه عمومی و تخصصی اعلام می گردد. بدیهی است انعقاد قرارداد با افراد پذیرفته شده بعد از مصاحبه و طی فرآیند گزینش منوط به اخذ مجوز از سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور خواهد بود. زمانبندی مصاحبه رشته های شغلی حسابدار، کارشناس آزمایشگاه فیزیک شیمی و مکانیک خاک ۱، کارشناس آزمایشگاه کشاورزی ۱ و کارشناس آزمایشگاه کشاورزی ۲ پیوست می باشد و زمانبندی مصاحبه سایر رشته های شغلی متعاقباً اعلام خواهد شد.

برای مشاهده اسامی قبول شدگان کلیک نمایید

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه برای آمادگی در مصاحبه حضوری استخدامی دانشگاه علوم پزشکی