اعلام محل و زمانبندی برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

خبر 28 شهریور 96:

دریافت کارت آزمون استخدامی دانشگاه علوم پزشکی همدان

دریافت کارت آزمون


خبر 15 شهریور 96:

اعلام محل و زمانبندی برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

زمانبندی برگزاری آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی همدان

تذکر ۱ : ساعت و حوزه ی امتحانی در کارت ورود به جلسه درج می گردد.

تذکر ۲ : داوطلبین گرامی می توانند با در اختیار داشتن کد رهگیری که پس از واریز وجه ثبت نام دریافت نموده اند نسبت به دریافت کارت ورود به جلسه در تاریخ های مذکور اقدام نمایند.