اعلام اسامی سه برابر ظرفیت آزمون استخدام دانشکده علوم پزشکی شوشتر

استخدام دانشگاه علوم پزشکی شوشتر

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 15 بهمن 96:

اسامی سه برابر ظرفیت شرکت کنندگان برق –قدرت و حسابداری اعلام گردید.

زمان مصاحبه متعاقبا از طریق سایت دانشگاه به اطلاع خواهد رسید.

دانلود فایل اسامی