اطلاعیه های استانی در خصوص مصاحبه آزمون استخدامی آموزش و پرورش سال 97

سرباز معلم سال 97

در مصاحبه استخدامی آموزش و پرورش چه می پرسند؟

از طریق آدرس سایت آموزش و پرورش استان خود می توانید اطلاعیه های مربوط به آزمون استخدامی را پیگیری نمائید؛

 • آموزش و پرورش آذربایجان شرقی ea.medu.ir
 • آموزش و پرورش سیستان و بلوچستان sb.medu.ir
 • آموزش و پرورش آذربایجان غربی wa.medu.ir
 • استخدام آموزش و پرورش فارس fars.medu.ir
 • آموزش و پرورش اردبیل arta.medu.ir
 • استخدام آموزش و پرورش قزوین caspian.medu.ir
 • آموزش و پرورش اصفهان isf.medu.ir
 • آموزش و پرورش قم qom.medu.ir
 • آموزش و پرورش البرز alborz.medu.ir
 • آموزش و پرورش کردستان kurd.medu.ir
 • آموزش و پرورش ایلام  ilam.medu.ir
 • آموزش و پرورش کرمان kerman.medu.ir
 • آموزش و پرورش بوشهر bushehr.medu.ir
 • آموزش و پرورش کرمانشاه kermanshah.medu.ir
 • آموزش و پرورش شهر تهران Tehran.medu.ir
 • آموزش و پرورش کهگیلویه و بویراحمد kb.medu.ir
 • آموزش و پرورش شهرستان های تهران Teo.medu.ir
 • آموزش و پرورش گلستان golestan.medu.ir
 • آموزش و پرورش چهارمحال و بختیاری chb.medu.ir
 • آموزش و پرورش گیلان guilan.medu.ir
 • آموزش و پرورش خراسان جنوبی skh.medu.ir
 • آموزش و پرورش لرستان lorestan.medu.ir
 • آموزش و پرورش خراسان رضوی razavi.medu.ir
 • آموزش و پرورش مازندران mazand.medu.ir
 • آموزش و پرورش خراسان شمالی khn.medu.ir
 • آموزش و پرورش مرکزی markazi.medu.ir
 • آموزش و پرورش خوزستان khouz.medu.ir
 • آموزش و پرورش هرمزگان hormozgan.medu.ir
 • آموزش و پرورش زنجان zanjan.medu.ir
 • آموزش و پرورش همدان hamedan.medu.ir
 • آموزش و پرورش سمنان semnan.medu.ir
 • آموزش و پرورش یزد yazd.medu.ir