استخدام نیروی خدماتی در مراکز درمانی استان آذربایجان شرقی

استخدام دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان شرقی

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 3 دی 96:

شرکت خدماتی پاک‌رویان در نظر دارد نیروهای مورد نیاز برای ارائه خدمات عمومی در مراکز درمانی استان آذربایجان شرقی را از طریق برگزاری آزمون کتبی جذب نماید. لذا از متقاضیان درخواست می‌نماید لغایت تا مورخه ۰۳/۱۰/۹۶ با مراجعه به پایگاه اینترنتی www.pakroyan.com برای شرکت در آزمون ثبت نام و از زمان و مکان آزمون و جزئیات بیشتر اطلاع حاصل نمایند.


۱- شرایط عمومی داوطلبان:
۱-۱)    اعتقاد عملی به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان رسمی کشور مطرح در قانون اساسی
۲-۱)    داشتن تابعیت ایرانی
۳-۱)    داشتن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم از خدمت (ویژه برادران)
۴-۱)    عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر و روانگردان
۵-۱)    عدم سابقه محکومیت جزایی موثر
۶-۱)    نداشتن منع اشتغال در دستگاه‌های دولتی به موجب آرای مراجع قانونی
۷-۱)    داوطلبان نباید در سایر دستگاه‌های دولتی اشتغال داشته و یا بازخرید شده باشند.
۸-۱)    التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
۹-۱)    داشتن سلامت جسمانی و روانی و توانایی برای انجام کاری که برای آن جذب می‌شود.
۲- شرایط اختصاصی داوطلبان:
۱-۲)    داشتن حداکثر ۳۵ سال تا تاریخ انتشار آگهی؛
۲-۲)    داشتن مدرک تحصیلی دیپلم تا تاریخ انتشار آگهی
۳-۲)    داشتن مدرک دوره کمک پرستاری یکساله از مراکز مورد تائید وزارت بهداشت (نظام پرستاری، جهاد دانشگاهی، انجمن پرستاری)


۳- مدارک مورد نیاز
۱-۳)    تکمیل برگ درخواست شغل در سامانه اینترنتی به نشانی www.pakroyan.com
۲-۳)    اسکن و آپلود یک قطعه عکس ۳در ۴
۳-۳)    اسکن و آپلود مدرک تحصیلی دیپلم
۴-۳)    اسکن و آپلود مدرک کمک پرستاری یکساله
۵-۳)    اسکن و آپلود کارت ملی
۶-۳)    اسکن و آپلود شناسنامه (تمام صفحات)
۷-۳)    اسکن و آپلود کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی یا معافیت دائم (ویژه برادران)
۸-۳)    اسکن و آپلود مدارک دال بر بومی بودن طبق شرایط مندرج در این آگهی
۹-۳)    اسکن و آپلود سایر مدارک طبق مفاد آگهی حسب ضرورت
۱۰-۳)اسکن و آپلود رسید بانک مبنی بر واریز مبلغ ۵۰۰.۰۰۰ ریال به شماره حساب  ۰۱۱۰۳۷۶۸۱۰۰۰۶ و یا شماره کارت ۶۰۳۷۹۹۱۸۹۹۹۴۵۰۰۴ به نام شرکت تعاونی خدمات اداری و تنظیف شهری پاک‌رویان نزد بانک ملی شعبه ۵۳۳۴
۱۱-۳)مدارک و مستندات ارائه شده بعد از مهلت ثبت نام، ترتیب اثر نخواهد شد.
تذکر: اصل و تائیدیه مدارک فوق‌الذکر پس از برگزاری مرحله اول آزمون از طریق شرکت پاکرویان درخواست خواهد شد.


موارد امتحانی برای مقطع دیپلم عبارتند از:
• امتحان توانمندی‌های عمومی شامل: ۱- زبان و ادبیات فارسی ۲- زبان انگلیسی (عمومی) ۳- فن‌آوری اطلاعات ۴- معارف اسلامی  ۵- اطلاعات سیاسی و اجتماعی و مبانی قانون در مجموع به تعداد (۶۰) سوال به صورت چهار گزینه‌ای با اعمال ضریب ۵/۰ (نیم) طراحی می‌گردد. ضمنا نیم نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه می‌شود.
تبصره ۲: اقلیت‌های دینی از پاسخگوئی به سوالات معارف اسلامی معاف می‌باشند و امتیاز آن در سایر موارد امتحان توزیع می‌شود.
• امتحان تخصصی شامل سوالات مرتبط با رشته خدمات عمومی (کمک بهیاری) به تعداد ۳۰ سوال و به صورت چهارگزینه‌ای با اعمال ضریب ۳ طراحی خواهند شد. ضمنا یک نمره منفی به ازای هر چهار پاسخ غلط محاسبه خواهد شد.
َازداوطلبان عزیز تقاضا می شود جهت کسب اطلاعات بیشتر و ثبت نام به سایت اینترنتی شرکت مراجعه نمایند.

لینک آگهی