مرکز بهداشت و درمان شهرستان خاش استخدام می کند

استخدام مرکز بهداشت و درمان شهرستان خاش استان سیستان و بلوچستان
مرکز بهداشت و درمان شهرستان خاش به منظور تأمین نیروی انسانی متخصص از طریق برگزاری آزمون کتبـی و مصاحبه حضـوری از افـراد واجد شرایط دعوت به همکاری می کند.

دانلود نمونه سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود جزوه و نمونه سوالات مصاحبه دانشگاه علوم پزشکی

به گزارش تفتان ما، مرکز بهداشت و درمان شهرستان خاش با همکاری شرکت خدماتی بهداشتی دروازه شرق در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی و در قالب برنامه طرح تحول نظام سلامت در حوزه شهرستان از بین افراد واجد شرایط بومی و از طریق فراخوان و با مدارک زیر از طریق برگزاری آزمون و مصاحبه نیرو استخدام می کند.

1-کارشناس یا کاردان بهداشت خانواده(10نفر و زن)
2-کارشناس یا کاردان مامایی(6نفر و زن)
3-کارشناس مدارک پزشکی(مرد)اولویت اول، کاردان یا کارشناس کامپیوتر(3نفر و مرد) اولویت دوم
4-کارشناس تغذیه(3نفر)
5-کارشناس روانشناسی بالینی(3نفر)
6-کارشناس علوم آزمایشگاهی(یک نفر)
7-کارشناس یا کاردان مبارزه با بیماریها(3نفر)
8-کارشناس پرستاری (اولویت اول) و بهیار(اولویت دوم) 3نفر
محل ثبت نام: خاش-میدان شهدا، موسسه آموزش عالی سلامت، مرکز آموزش بهورزی