استخدام صندوق توسعه ملی در سال 96

استخدام صندوق توسعه ملی

خبر 9 آبان 96:

صندوق توسعه ملی درنظر دارد جهت تکمیل نیروی انسانی خود از افراد واجد شرایط، دعوت به همکاری نماید. لذا کلیه متقاضیان، می توانند ﭘﺲ از ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺷﺮاﯾﻂ و ﺿﻮاﺑﻂ ﻋﻤﻮﻣﯽ و اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ و ﻓﺮاﻫﻢ ﻧﻤﻮدن ﻣﺪارک و اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮرد ﻧﯿﺎز، حداکثر تا تاریخ ۲۵ آبان ماه ۱۳۹۶ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ دریافت فایل درخواست همکاری اقدام نموده و فایل word تکمیل شده را به همراه یک فایل PDF شامل اسکن کلیه مدارک مربوطه صرفا به آدرس الکترونیکی CV@NDF.IR ارسال نمایند.

“عنوان ایمیل (نام و نام خانوادگی، مقطع و رشته تحصیلی متقاضی) باشد. مثال: “علی میرزایی، کارشناسی ارشد حسابداری”

شرایط عمومی:

الف- داشتن تابعیت ایران .

ب- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

ج – اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران .

د- انجام خدمت دوره ضرورت یا معافیت قانونی برای آقایان.

هـ داشتن حداقل سن بیست سال تمام و حداکثر چهل سال.

و- عدم اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر.

ز- نداشتن سابقه محکومیت جزایی موثر.

ح- دارا بودن مدرک تحصیلی دانشگاهی مطابق جدول شرایط اختصاصی.

ط- دارا بودن سلامت جسمانی و روانی و توانایی انجام کاری که برای آن دعوت به همکاری می شوند.

شرایط اختصاصی:

جدول رشته‌های مورد نیاز جهت دعوت به همکاری

ردیف

رشته تحصیلی

گرایش

مقطع تحصیلی

۱

حسابداری

کارشناسی ارشد و بالاتر

۲

اقتصاد

کلیه گرایش ها

کارشناسی ارشد و بالاتر

۳

مدیریت مالی

کارشناسی ارشد و بالاتر

۴

مهندسی کامپیوتر

کلیه گرایش ها

کارشناسی و بالاتر

۵

مهندسی صنایع

گرایش برنامه ریزی و تحلیل سیستم ها

کارشناسی ارشد و بالاتر

۶

حقوق

حقوق خصوصی و تجارت

کارشناسی ارشد و بالاتر

۷

مالی

مهندسی مالی

کارشناسی ارشد و بالاتر

مدارک مورد نیاز:

الف- تصویر تمام صفحات شناسنامه.

ب- تصویر پشت و روی کارت ملی.

ج – تصویر آخرین مدرک تحصیلی.

د- تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی و یا معافیت دائم (ویژه آقایان).

فایل درخواست همکاری