استخدام شرکت توزیع برق مازندران در سال 97

استخدام شرکت توزیع برق مازندران

دانلود سوالات عمومی و تخصصی استخدامی وزارت نیرو

خبر 16 اسفند 96:

شرکت خدمات اداری و پشتیبانی و فنی و مهندسی امید خزر گلستان در نظر دارد برای اجرای قراردادهای شرکتهای پیمانکاری طرف قرار داد با شرکت توزیع برق غرب مازندارن در سال آتی نسبت به تامین نیرو در بخشهای سیمبانی و مامور قرائت کنتور جمعا به تعداد ۱۸ نفر از افراد واجد شرایط از طریق برگزاری آزمون توانمندی های عمومی و تخصصی، آزمون دانش مهارتی به شرط دارا بودن شرایط ذیل پس از طی فرایند بکارگیری نماید.

15 ثبت نام
22 ویرایش اطلاعات
27 اخذکارت ورود به جلسه اینترنتی
روز جمعه مورخ 31 / 01 / 1397
زمان آزمون

.داوطلب محترم قبل از ثبت نام در سایت موارد ذیل را دقت نمایید.

۱-مطالعه کامل دفترچه راهنمای آزمون
۲-واریز مبلغ  300000 ریال بابت ثبت نام به حساب ۰۲۰۷۳۹۱۹۰۶۰۰۸ نزد شعبه بانک ملی و بهمرا ه داشتن اسکن فیش واریزی با فرمت JPG و با حجم کمتر از ۱۰۰ کیلو بایت
۳-بعد ثبت نام در رشته شغلی مورد نظر منابع مربوطه را دانلود نمایید.

مشاهده شرایط کامل آگهی 

ثبت نام در آزمون