استخدام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

آخرین مهلت ثبت نام: 95/4/5

زمان برگزاری آزمون: 95/4/10

استخدام سازمان بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران در نظر دارد به منظور تامین نیروی انسانی متعهد ، کارآمد و شایسته موردنیازخود از بین داوطلبان واجد شرایط مرد و زن در مقطع تحصیلی کارشناسی در رشته های رادیولوژی (مرد) ، اتاق عمل( مرد) و بهداشتکار دهان و دندان در قالب نیروهای پیمانکاری خدمات بهداشتی و درمانی اقدام به برگزاری آزمون عمومی ، تخصصی و مصاحبه نماید.

دانلود نمونه سوالات استخدامی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون 95


شرایط عمومی :

– تابعیت نظام جمهوری اسلامی و متعهد به قانون اساسی
– معدل حداقل ۱۴ در کلیه رشته های مورد نیاز
– حداکثر سن ۳۰ سال در کلیه رشته ها ( لغایت مورخ ۵/۴/۹۵ )
– دارا بودن کارت پایان خدمت وظیفه عمومی ویا معافیت دائم ( غیر پزشکی ) برای آقایان
– مدت خدمت نظام وظیفه به حداکثر سن اضافه نخواهد شد.
– گذراندن دوره خدمت مشمولان قانون خدمت پیراپزشکان ( طرح اجباری )
– مدت طرح خدمت پیراپزشکان بعنوان سابقه کار معتبرمحاسبه نخواهد شد.
– مدت سابقه کار معتبر و مرتبط با مدرک تحصیلی و شغل مورد نظر در کلیه رشته های رادیولوژی ،
اتاق عمل و بهداشتکار دهان و دندان حداکثر به میزان ۲ سال به سقف سنی افزوده خواهد شد (ارائه
گواهی سابقه کار معتبر و مرتبط و مشمول پرداخت حق بیمه یاد شده الزامی است )
– عدم سوء پیشینه و اعتیاد به دخانیات و مواد مخدر
– سلامت کامل جسمی و روانی به تایید مرکز سلامت کار بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران
– عدم تعهد استخدامی وپیمانی به سایر ادارات و سازمان های دولتی

مدارک مورد نیاز :

دو قطعه عکس ۴×۳ تمام رخ ( پشت نویسی شده )
تصویر آخرین مدرک تحصیلی
تصویر صفحات شناسنامه
تصویر کارت ملی
تصویر کارت پایان خدمت نظام وظیفه عمومی ویا معافیت دائم ( غیر پزشکی ) آقایان
تصویر گواهی وضعیت خدمت مشمولان قانون خدمت پیراپزشکان
گواهی سابقه کار معتبر و مرتبط و مشمول پرداخت حق بیمه در ایام مربوطه

نحوه و مهلت ثبت نام :

متقاضیان واجد شرایط میتوانند به همراه مدارک خود جهت ثبت نام و ارائه مدارک تا پایان وقت اداری
مورخ ۵/۴/۹۵ به دفتر خدمات پشتیبانی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران مراجعه نمایند.

– زمان وتوزیع کارت ورود به جلسه  ۹/۴/۹۵
– زمان برگزاری آزمون ساعت ۹ صبح مورخ ۱۰/۴/۹۵
محل برگزاری آزمون متعاقباً و درروز توزیع کارت ورود به جلسه اعلام خواهد شد.

تذکر : در صورت احراز هرگونه مغایرت اطلاعات ارائه شده از سوی متقاضیان با بندهای مندرج در
آگهی جذب نیروی انسانی در هر زمان ، بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران مجاز است نسبت به
جلوگیری از ادامه فرایند کاری اقدام نماید.
روابط عمومی بهداشت و درمان صنعت نفت گچساران

سایت: http://gch.piho.ir

دانلود نمونه سوالات استخدامی عمومی دانشگاه علوم پزشکی ویژه آزمون 95