استانداری خوزستان به منظور تأمین نیروی انسانی در مشاغل کارشناسی و عملیاتی آتش نشانی افراد واجد شرایط را به صورت پیمانی استخدام می کند.

بسته جزوه و سوالات استخدامی شهرداری ها ویژه آزمون 96

بسته جزوه و سوالات استخدامی آتش نشانی ها ویژه آزمون 96

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه شهرداری ها و آتش نشانی

به گزارش پانا از خوزستان ، استانداری خوزستان به منظور تأمین نیروی انسانی در مشاغل کارشناسی و عملیاتی آتش نشانی مورد نیاز در تعدادی از شهرداری های استان از محل سهمیه استخدامی ۱۶۶۱۸۱ مورخ ۹۴/۷/۱۸ سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور در نظر دارد افراد واجد شرایط را از طریق برگزاری آزمون توانمندی های تخصصی، علمی و گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید.
علاقمندان میتوانند از مورخ ۹۴/۹/۸ به سایت اینترنتی زیر مراجعه و در صورت داشتن شرایط لازم نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.
www.ostan-khz.ir

(منبع: خبرگزاری پانا)

استخدام شهرداری ها، دانلود جزوه و مجموعه قوانین شهرداری ها ویژه آزمون 94