استخدام دانشگاه های جامع علمی و کاربردی در سراسر کشور سال 95

استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانلود جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه جامع علمی و کاربردی

دانشگاه جامع علمی کاربردی استان های زیر به منظور شناسائی و تأمین مدرسان دوره های علمی کاربردی از بین افراد بومی متخصص و مجرب واجد شرایط و علاقه­مند جهت تدریس دروس تخصصی در رشته­ های علمی کاربردی بر اساس حداقل شرایط زیر دعوت به همکاری می نماید.

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان هرمزگان

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان اردبیل

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان گلستان

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان کرمانشاه

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان کهگیلویه و بویراحمد

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان آذربایجان غربی

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان سمنان

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان بوشهر

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان خراسان جنوبی

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان چهارمحال و بختیاری

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان خراسان شمالی

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان قزوین

فراخوان جذب و استخدام دانشگاه جامع علمی و کاربردی استان خراسان رضوی