استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان در سال 96

استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 19 آذر 96:

تمدید مهلت ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان

مهلت ثبت نام آزمون استخدام دانشگاه علوم پزشکی کاشان تا روز پنج شنبه مورخ ۹۶/۹/۲۳ تمدید شد.


خبر 27 آبان 96:

دانشگاه علوم پزشکی کاشان در نظر دارد به استناد بند ۳ از مصوبه مورخ ۹۶/۷/۲۳ هیئت رئیسه محترم دانشگاه تعداد یک ( ۱ ) نفر نیروی فنی IT مورد نیاز خود را از بین افراد ترجیحا بومی که دارای شرایط احراز مندرج در این آگهی می باشند، از طریق برگزاری آزمون کتبی و مصاحبه تخصصی فنی  بصورت شرکتی پیمانکاری ( خرید خدمات ) بکار گیری نماید.

متقاضیان واجد شرایط می توانند از تاریخ ۹۶/۰۸/۲۷ لغایت ۹۶/۰۹/۰۲ نسبت به ثبت نام الکترونیکی از طریق سایت مرکز آمار و فن آوری اطلاعات دانشگاه اقدام نمایند.

مشاهده متن کامل آگهی

فرم ثبت نام