استخدام دانشگاه علوم پزشکی سیرجان در مرداد 97

مهلت ثبت نام: 15 الی 24 مرداد

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سیرجان

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 15 مرداد 97:

آگهی پذیرش نیرو به صورت قرارداد کار معین دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان

دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سیرجان در راستای تامین سرمایه انسانی متخصص و متعهد مورد نیاز و فراهم نمودن شرایط مناسب و متناسب جهت بکارگیری نیرو در واحدهای تحت پوشش، افراد واجد شرایط را از طریق امتحان کتبی و حسب مورد مصاحبه برای رشته های شغلی مشخص شده و پس از احراز صلاحیتهای عمومی براساس قانون گزینش کشور به صورت قرارداد کار معین بکارگیری نماید.

 افراد واجد شرایط می توانند از تاریخ ۱۵/۵/۱۳۹۷ لغایت ۲۴/۵/۱۳۹۷ با مراجعه به آدرس اینترنتی www.sanjeshp.kmu.ac.ir نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

لطفا قبل از ثبت نام به دقت تمام مفاد آگهی مطالعه شود, در غیر این صورت مسئولیت تمام موارد مغایرت به عهده داوطلب می باشد.

مشاهده شرایط استخدام