استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان در تیرماه 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی سمنان

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 10 تیر 97:

دانشگاه علوم پزشکی استان سمنان درنظر دارد نسبت به جذب ۳ نفر کارشناس اتاق عمل (خانم و آقا) برای فعالیت در مرکز آموزشی پزوهشی درمانی کوثر سمنان به‌صورت شرکتی از طریق آزمون عملی و مصاحبه اقدام نماید.
مدارک مورد نیاز جهت ثبت نام :
– 
داشتن مدرک تحصیلی کارشناس اتاق عمل
– اصل پایان طرح
– اصل کارت ملی وشناسنامه
– اصل  کارت پایان خدمت یا معافیت برای آقایان
– مدارک دال بر ایثارگری
– مدارک دال بر بومی بودن ( محل صدور شناسنامه – گذراندن سه مقطع تحصیلی ابتدایی، راهنمایی، دبیرستان)
نکته 1: داوطلبین بومی  در اولویت می باشند.
نکته 2: 25 درصد از سهمیه جهت ایثارگران با رعایت شرایط فوق الذکر رعایت خواهد شد.

لذا از دارندگان مدرک کارشناسی اتاق عمل دعوت می شود نسبت به ثبت نام و ارائه مدارک خود از تاریخ  97/4/10 لغایت پایان وقت اداری 97/4/15 به اداره پرستاری دانشگاه  (خانم قوشچیان) به آدرس: سمنان – بلوار بسیج – جنب آموزش و پرورش شهرستان – ستاد مرکزی دانشگاه مراجعه نمایند.