استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در اسفند 96

مهلت ثبت نام: 2 الی 11 اسفند

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بیرجند

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

در مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی چه می پرسند؟

خبر 2 اسفند 96:

شرکت های بهداشتی درمانی طرف قرارداد دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در نظر دارند به منظور تامین ذخیره نیروی انسانی پایگاه های اورژانس ۱۱۵ سطح استان خراسان جنوبی طیق شرایط جدول زیر اقدام به شناسایی تعدادی نیروی شرکتی نماید.

مدرک تحصیلی جنسیت سن سایر مدارک
کاردانی یا کارشناسی فوریت های پزشکی ،کاردانی یا کارشناس هوشبری ، کاردانی یا کارشناسی پرستاری

(با الویت کاردانی و کارشناسی فوریت های پزشکی )

مرد حداکثر سن ۳۵ سال دارندگاه گواهینامه به ترتیب پایه یک یا پایه دوم یا ب ۲ (توانایی رانندگی با آمبولانس)

بومی و تحصیل کنندگان دانشگاه علوم پزشکی بیرجند در اولویت خواهند بود

 

 

متقاضیان محترم می توانند برای کسب اطلاعات بیشتر از تاریخ ۹۶/۱۲/۲ لغایت ۹۶/۱۲/۱۱ به وبسایت http://medcare.bums.ac.ir مراجعه نمایند.