استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم در خرداد 95

مهلت ثبت نام: 95/3/10

استخدام دانشگاه علوم پزشکی بم

دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بم در نظر دارد برای تامین نیروی موردنیاز خود در مراکز بهداشتی درمانی تحت پوشش شهرستان های (ریگان،فهرج و نرماشیر) براساس بند ب ماده ۲۰ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی کشور و مجوز شماره ۲۰۹/۲۹۱/د مورخ ۹۵/۲/۸ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت،درمان و آموزش پزشکی به تعداد ۳۲ نفر،افراد واجدالشرایط را از طریق امتحان کتبی در حیطه های عمومی و تخصصی پس از طی کردن مراحل گزینش به صورت پیمانی استخدام نماید.

متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند حداکثر تا تاریخ ۹۵/۳/۱۰ نسبت به ثبت نام الکترونیکی به آدرس اینترنتی www.mubam.ac.ir اقدام نمایند.

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم ویژه آزمون 95

جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

استخدام ادنشگاه علوم پزشکی بم خرداد 95

دانلود شرایط شرکت در آزمون استخدامی

برای ثبت نام کلیک کنید

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی شهرستان بم ویژه آزمون 95

جزوه و سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه علوم پزشکی