استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز در اسفند 97

استخدام دانشگاه علوم پزشکی اهواز

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 21 اسفند 97:

استخدام نیروی قراردادکار معین اسفند ۹۷ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی اهواز برای تامین نیروی انسانی مورد نیاز خود در واحدهای تحت پوشش طبق مفاد دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی مصوب شورای توسعه مدیریت و سرمایه انسانی در نظر دارد از محل مجوز استخدامی شماره ۲۰۹/۹۰۴/د مورخ ۱۸/۲/۹۷ معاونت توسعه مدیریت و منابع وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی تعداد ۱۲ نفر از افراد واجد الشرایط را از طریق مصاحبه تخصصی(در رشته شغلی) و گزینش بصورت قرارداد یک ساله با در نظر گرفتن شرایط مندرج در آگهی، جذب و بکارگیری نماید.

ثبت نام در آزمون