استخدام دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند در مهرماه 97

استخدام دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند

خبر 21 مهر 97:

دانشگاه آزاد اسلامی بیرجند برای تکمیل کادر هیات علمی خود از بین دارندگان مدرک فوق لیسانس و دکتری در رشته های پرستاری و مامایی مطابق جدول دعوت به همکاری می نماید:

ردیف رشته تحصیلی گرایش مورد نیاز مقاطع تحصیلی
۱ پرستاری کودکان دکتری – کارشناسی ارشد
۲ پرستاری مراقبت های ویژه دکتری – کارشناسی ارشد
۳ پرستاری اورژانس دکتری – کارشناسی ارشد
۴ پرستاری روان دکتری – کارشناسی ارشد
۵ مامایی آموزش مامایی دکتری – کارشناسی ارشد
۶ مامایی بهداشت باروری دکتری – کارشناسی ارشد
۷ مشاوره در مامایی —- دکتری – کارشناسی ارشد

علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر و تحویل مدارک مورد نیاز ثبت نام به دفتر  معاونت آموزش و تحصیلات تکمیلی دانشگاه آزاد اسلامی مراجعه و یا با شماره تلفن ۳۲۳۴۵۵۱۵ تماس حاصل نمایند.