استخدام دانشکده علوم پزشکی سراب

مهلت ثبت نام : 7 الی 14 مرداد 96

استخدام دانشکده علوم پزشکی سراب

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

خبر 7 مرداد 96:

موسسه کارآفرینان آوا سلامت به منظور تامین نیروی انسانی مورد نیاز دانشکده علوم پزشکی سراب از طریق برگزاری آزمون نسبت به جذب و به کارگیری نیروی انسانی شرکتی با توجه به مشاغل زیر اقدام می نماید. واجدین شرایط می توانند جهت ثبت نام از تاریخ ۰۵/۰۷/ ۹۶ لغایت ۹۶/۰۵/۱۴ مطابق با شرایط و مندرجات متن راهنما نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

به کانال آگهی های استخدامی رسمی بپیوندید

شرایط عمومی:

۱/۱- داشتن تابعیت نظام جمهوری اسلامی ایران.
۲/۱- اعتقاد به دین مبین اسلام یا یکی از ادیان شناخته شده درقانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۳/۱- التزام به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران.
۹/۱- انجام خدمت دوره ضرورت سربازی یا معافیت قانونی دائم (ویژه آقایان)
۵/۱- داشتن سلامت جسمانی وروانی وتوانایی برای انجام کاری که به خدمت گرفته  می شوند.
۶/۱- عدم اعتیاد به دخانیات و موادمخدر وروانگردان.
۷/۱- نداشتن سابقه محکومیت کیفری مؤثر
۸/۱- عدم انفصاب از خدمت و یا عدم اخراج توسط دستگاهها و موسسات دولتی
۴/۱- داوطلبان نباید از جمله افرادی باشند که به موجب آراء مراج  قضائی و ذیصلاح  از خدمات دولتی من  شده باشند
۱۱/۱- داوطلبان استخدام نباید از مستخدمین رسمی  ثابت و پیمانی دستگاههای اجرایی و یا بازخرید خدمت آنها باشند.
۱۱/۱- نیرو های شاغل در شرکت های طرف قرار داد دانشکده علوم پزشکی سراب حق شرکت در این آزمون را ندارند

شرایط سنی:
با توجه به مندرجات جدوب شرایط اختصاصی (به پیوست).
تبصره ۱. ملاک محاسبه سن داوطلبان آخرین روز ثبت نام می باشد.
تبصره ۲. مدت خدمت نظام وظیفه   مدت بیمه پردازی به صندوق تامین اجتماعی )حداکثر ۵ ساب متوالی( و مدت طترح ختدمتپزشکان و پیرا پزشکان به حداکثر سن مقرر  اضافه خواهد شد.
تبصره۳ : افرادی که دارای معافیت می باشند  مشموب تبصره۲ نمی باشند.
تذکر : ارائه کارت پایان خدمت یا معافیت از خدمت الزامی می باشد .

مهلت ثبت نام:

۱/۳- متقاضیان واجد شرایط ملزم هستند ا زروز شنبه ۹۶/۵/۷  لغایت شنبه ۹۶/۵/۱۴ نسبت به ثبت نام الکترونیکتی اقدام نمایند.
۲/۳- به ثبت نامها و مدارک ناقص و همچنین به مدارک بالاتر یا پایین تر از شرایط احراز ترتیب اثرداده نخواهد شد و وجتوهپرداختی به هیچ وجه مسترد نمی شود.
۳/۳ – زمان برگزاری آزمون و مصاحبه از طریق سایت موسسه اعلام خواهد شد.

تلفن پشتیبانی فنی و ثبت نام : ۰۹۹۰۳۵۸۵۸۱۷
تلفن پشتیبانی اطلاعات فراخوان : ۰۹۹۰۳۵۸۵۸۱۲ و ۰۹۹۰۳۵۸۵۸۱۹
تماس در ساعات اداری ۸ الی ۱۷

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه علوم پزشکی

دانلود سوالات مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

مشاهده شرایط عمومی و اختصاصی آزمون استخدامی

جهت ثبت نام در آزمون کلیک نمایید