استخدام بیمارستان پیوند اعضا ابوعلی سینا شیراز در اردیبهشت 97

استخدام بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا

دانلود سوالات استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی

در مصاحبه استخدامی دانشگاه های علوم پزشکی چه می پرسند؟

خبر 5 اردیبهشت 97:

بیمارستان پیوند اعضاء ابوعلی سینا به نیروی روابط عمومی ، تایپیست، گزارشات تصویربرداری – بهداشت حرفه ای – خدمات بیمارستان نیاز دارد.

متقاضیان می توانند جهت ثبت نام به آدرس اینترنتی بیمارستان ابوعلی سینا www.otc-booali.com  منو “استخدام” مراجعه نموده و پس از مطالعه دقیق مفاد آگهی و با توجه به شرایط ذکر شده نسبت به ثبت نام اقدام نمایند.

شرایط جذب نیروی خدمات

فرم اطلاعات فردی (فایل پی دی اف)

مهلت ثبت نام برای رشته شغلی نیروی خدماتی : ۷ اردیبهشت ماه ۹۷


شرایط جذب نیروی بهداشت حرفه ای

فرم اطلاعات فردی (فایل پی دی اف)

مهلت ثبت نام برای رشته شغلی نیروی خدماتی : ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷


شرایط جذب نیروی روابط عمومی

فرم اطلاعات فردی (فایل پی دی اف)

مهلت ثبت نام برای رشته شغلی نیروی خدماتی : ۲۱ اردیبهشت ماه ۹۷